Snacks/Desserts

Telugu Janthikalu 170 g

$2.99

Snacks/Desserts

Telugu Karapusa 170 g

$2.49
$2.99

Snacks/Desserts

Telugu Chekodilu 170 g

$2.99

Snacks/Desserts

Telugu Banana Chips 110 g

$2.99
$2.99
$2.99
$2.99
4%

Snacks/Desserts

Telugu Onion Muruku 170 g

$2.49 $2.39
4%
$2.49 $2.39
$2.99
4%
$2.49 $2.39
$2.49 Each
28%
$3.99 $2.89 Each
$2.49 Each